CÔNG VĂN 1695/TCT-QLN ngày 22/04/2016

Doanh nghiệp đang là đối tượng áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, doanh nghiệp có thể được phép sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng hóa, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán các khoản chi phí và tiền lương, tiền công cho nhân viên.

Trả lời vướng mắc về việc triển khai biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế quý IV/2015 có quy định đối với biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ công văn số 14451/BTC-TCT ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính.
2. Qua phản ánh của các Cục Thuế thì trên thực tế các Cục Thuế gặp một số vướng mắc khi triển khai thực hiện theo quy định tại công văn số 14451/BTC-TCT nêu trên.
3. Căn cứ các quy định nêu trên, công văn 1695/TCT-QLN ngày 22/04/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

o Trường hợp doanh nghiệp là đối tượng đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu doanh nghiệp có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho doanh nghiệp sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng.

o Đối với một số trường hợp đặc thù, doanh nghiệp đã cam kết sử dụng hóa đơn như trên thì nếu doanh nghiệp đề nghị 1 lần thì doanh nghiệp có thể được phép sử dụng nhiều hóa đơn, doanh nghiệp phải đảm bảo nộp ngay được toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ và số thuế nợ theo cam kết.

o Nếu doanh nghiệp vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của doanh nghiệp.

Trả lời

Mọi chi tiết về "Dịch vụ kế toán trọn gói", vui lòng liên hệ

Công ty TNHH Dịch Vụ Thuế & Kế Toán Việt Tín

Uy tín tạo nên Giá trị