Dịch vụ

Thành lập doanh nghiệp

Hỗ trợ và tư vấn cho Khách hàng đăng ký thành lập Doanh nghiệp và xin giấy phép đầu tư.

Tư vấn kế toán – Thuế trọn gói

Hỗ trợ và tư vấn cho Doanh nghiệp các giải pháp quản lý hiệu quả về thuế & kế toán.

Hoàn thiện sổ sách kế toán

Rà soát, kiểm tra và hoàn thiện Sổ sách kế toán cho Doanh nghiệp đúng qui định của Pháp luật.

Hoàn thuế TNCN – GTGT

Hỗ trợ và tư vấn giải pháp hoàn thuế tối ưu nhất cho Khách hàng.

Thanh tra -Quyết toán thuế

Hỗ trợ và tư vấn thủ tục đăng ký lao động; thang bảng lương và bảo hiểm xã hội.

Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm

Hỗ trợ và tư vấn thủ tục đăng ký lao động; thang bảng lương và bảo hiểm xã hội.