Hoàn thuế TNCN – GTGT

Kế toán Việt Tín xin được giới thiệu đến quý khách hàng “DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GTGT”, chi tiết như sau:

Công ty chúng tôi có thể tiếp nhận dịch vụ hoàn thuế GTGT đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp như thương mại, sản xuất, xây lắp, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, vận chuyển hàng hóa dịch vụ…

Đối tượng doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trường hợp lũy kế sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất 4 quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

2. Là cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới.

4. Đối tượng được hoàn thuế GTGT là cơ sở kinh doanh trong tháng/quý.

5. cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

6. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế GTGT.

7. Là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh. Việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.

8. Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế GTGT theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nội dung dịch vụ hoàn thuế GTGT:

1. Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị chứng từ, sổ sách kế toán để hoàn thuế.

2. Tư vấn, hướng dẫn khách hàng đều chỉnh hồ sơ hoàn thuế GTGT.

3. Kiểm tra, soát xét hồ sơ hoàn thuế GTGT.

4. Soạn thảo hồ sơ hoàn thuế GTGT.

5. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

6. Ký trên hồ sơ đề nghị hoàn thuế (đại lý thuế ký).

7. Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế.

8. Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế.

9. Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế các nội dung có liên quan đến hồ sơ hoàn thuế.

10. Nhận quyết định hoàn thuế tại cơ quan thuế.

Cam kết khi sử dụng dịch vụ tại Kế toán Việt Tín:

  • Với phương châm hoạt động “Uy tín tạo nên Giá trị” giúp doanh nghiệp vững tâm về pháp luật trong công tác kế toán và thuế, từ đó giúp doanh nghiệp tập trung công việc sản xuất kinh doanh.
  • Chịu trách nhiệm giải trình trực tiếp với cơ quan thuế, chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi làm sai và chậm thời gian dịch vụ.

Mọi chi tiết về "Dịch vụ kế toán trọn gói", vui lòng liên hệ

Công ty TNHH Dịch Vụ Thuế & Kế Toán Việt Tín

Uy tín tạo nên Giá trị