Hướng dẫn chi trả phí khám chữa bệnh liên quan đến COVID-19

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 2146/BYT-BH về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với người có thẻ BHYT trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh COVID-19.

Đơn cử, việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với người có thẻ BHYT đang trong thời gian cách ly y tế tập trung do COVID-19 phải khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh được hướng dẫn như sau:

– Ngân sách nhà nước chi trả:

+ Chi phí khám chữa bệnh do COVID-19, bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền… theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

+ Phần cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT;

+ Chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT;

+ Chi phí thực hiện cách ly y tế.

– Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí khám chữa bệnh các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả nêu trên.

Đối với chi phí khám chữa bệnh khi cơ sở khám chữa bệnh phải cách ly y tế

– Chi phí khám chữa bệnh trước ngày cơ sở khám chữa bệnh phải cách ly y tế do quỹ BHYT và người có thẻ BHYT thanh toán theo quy định hiện hành về BHYT.

– Chi phí khám chữa bệnh từ ngày cơ sở khám chữa bệnh phải cách ly y tế thực hiện thanh toán như sau:

+ Ngân sách Nhà nước chi trả: Chi phí khám chữa bệnh đối với bệnh do Covid-19 (nếu có); Phần cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT; Chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT; Chi phí thực hiện cách ly y tế.

+ Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí khám chữa bệnh các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến cho đến ngày khỏi bệnh được tổng kết bệnh án ra viện, trừ chi phí do ngân sách Nhà nước chi trả.

Trả lời

Mọi chi tiết về "Dịch vụ kế toán trọn gói", vui lòng liên hệ

Công ty TNHH Dịch Vụ Thuế & Kế Toán Việt Tín

Uy tín tạo nên Giá trị