Thuế

 • Sẽ phân loại hộ kinh doanh để đánh thuế

  Theo Bộ Tài chính, việc làm này nhằm hạn chế tối đa sự lợi dụng mô hình hộ kinh doanh nhằm mục đích trốn thuế… Năm 2017, số thu thuế của hộ kinh doanh chỉ chiếm 1,56% trong tổng thu ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính dự kiến phân loại hộ kinh doanh quy

  Xem thêm...
 • Công văn 1868/CT-TTHT trả lời về Chiết khấu thương mại & Chiết khấu thanh toán

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1868/CT-TTHT V/v: Chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2016   Kính gửi: Công ty TNHH Ti No Địa chỉ: Lô 26E, Ô nhà xưởng số

  Xem thêm...
 • Được khuyến mại 100% giá trị hàng hóa

  Nghị định 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, có hiệu lực từ ngày 15/7 quy định, từ ngày 15/7, tổng thời gian thực hiện chương trình giảm giá với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ tối đa là 120

  Xem thêm...