XÁC ĐỊNH KỲ KÊ KHAI THUẾ GTGT & PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý, theo phương pháp khấu trừ hoặc theo phương pháp trực tiếp theo các Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT- BTC.

I. CÁCH XÁC ĐỊNH KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG HOẶC THEO QUÝ

1. Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:
Kể từ ngày 15/11/2014 theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC:
– Khai thuế GTGT theo quý áp dụng đối với những Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

– Những Doanh nghiệp mới thành lập thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc theo quý.

Ví dụ 1: Công ty Kế toán Việt Tín bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 kê khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định kê khai thuế theo tháng hoặc theo quý cho năm 2016.

Ví dụ 2: Công ty Kế toán Việt Tín bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định kê khai thuế theo tháng hoặc theo quý cho năm 2016.

2. Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng:
– Khai thuế GTGT theo tháng áp dụng đối với những Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng.

– Những Doanh nghiệp đang kê khai thuế GTGT theo quý mà có Doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ mà muốn chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì phải gửi thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 07/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC). Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Lưu ý: Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý để thực hiện khai thuế.

3. Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kế làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý.
– Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT).
– Trường hợp Doanh nghiệp khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.
4. Thời kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý:
– Việc thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.
– Những Doanh nghiệp đang kê khai thuế GTGT theo quý thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.
– Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết thuận doanh thu của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế không đủ điều kiện để áp dụng khai thuế GTGT theo tháng của chu kỳ ổn định đó. Vì vậy, năm tiếp theo liền kề năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý.
– Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết thuận doanh thu của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để áp dụng khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đó. Vì vậy, năm tiếp theo liền kề năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế GTGT theo tháng.

II. CÁCH KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ HOẶC PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
– Những Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên (trừ hộ, cá nhân kinh doanh).
– Những Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.
– Thời gian áp dụng là 2 năm liên tục.

Lưu ý: Những trường hợp sau:
– Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
– Doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư của Doanh nghiệp đang kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
– Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng.
=> Những Doanh nghiệp trên muốn chuyển sang kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì làm Mẫu 06/GTGT để nộp cho cơ quan thuế. Chậm nhất là ngày 20/12 của năm trước liền kề.

Hồ sơ khai thuế GTGT gồm:
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng (mẫu số 01/GTGT).
– Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 01-1/GTGT).
– Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT).

Lưu ý: chỉ cần nộp tờ khai mà không cần phải nộp các phụ lục kèm theo (Theo điều 5 Luật số 71/2014/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015), nhưng nên lập và lưu lại các mẫu phụ lục 01-1/GTGT, phụ lục 01-2/GTGT để phục vụ cho việc quyết toán thuế.

2. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
– Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.
– Doanh nghiệp đang hoạt động, có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng (trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ).
– Hộ, cá nhân kinh doanh.

Hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng, quý theo phương pháp trực tiếp:
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

Lưu ý: Nếu là Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý:
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT

III. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT:
– Kê khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp.
– Kê khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo.

IV. Thời hạn nộp tiền thuế GTGT
– Hạn nộp tiền thuế GTGT cũng là hạn nộp tờ khai (nếu có phát sinh).

Trả lời

Mọi chi tiết về "Dịch vụ kế toán trọn gói", vui lòng liên hệ

Công ty TNHH Dịch Vụ Thuế & Kế Toán Việt Tín

Uy tín tạo nên Giá trị